De Medewerkers Betrokkenheid Scan van NBI® geeft een accuraat en eenvoudig leesbaar beeld van de medewerkers betrokkenheid in de organisatie of een deel daarvan (afdeling, team). Het instrument geeft aan welke factoren in de werkomgeving op dat moment als positief of negatief worden ervaren. Het rapport geeft heel specifiek aan in welke richting ondersteuning of interventie gewenst is.

Doctor in front of her team

Betrokken medewerkers geloven in de organisatie en willen zich maximaal inzetten. De betrokkenheid van de medewerkers bepaalt het succes van de organisatie.

De Medewerkers Betrokkenheid Scan is geen Medewerkers Tevredenheid Onderzoek. Medewerkers kunnen zeer tevreden zijn, maar niet betrokken. Juist betrokkenheid bepaalt of een organisatie succesvol zal zijn. Uit vele nationale en internationale onderzoeken blijkt dat het met de betrokkenheid van medewerkers (van hoog tot laag) helaas niet geweldig gesteld is. Volgens cijfers van Gallup is wereldwijd slechts 13% van de medewerkers betrokken. En dacht u dat het in Nederland beter zou zijn, dan moet ik u teleurstellen. In Nederland is dit slechts 9%! Veel managers denken dat het in hun organisatie niet zo’n vaart loopt. Hebben ze gelijk, of zijn ze toch een beetje bedrijfsblind geworden? Meten is weten! De naamgever van NBI®, Dr. Kobus Neethling, heeft na uitvoerig onderzoek van succesvolle organisaties tien factoren geïdentificeerd die van doorslaggevende invloed zijn op de werkomgeving. Deze tien factoren bepalen de productiviteit en betrokkenheid van de medewerkers. De factoren zijn:

Voorbeeld van een scan met serieuze aandachtspunten.

Voorbeeld van een scan met serieuze aandachtspunten. Vertrouwen, leervermogen, eigenaarschap, interactie en communicatie staan in het rood!

  • Vertrouwen
  • Leervermogen
  • Voldoening op het werk
  • Taalgebruik in de organisatie
  • Eigenaarschap
  • Bevlogenheid
  • Omgaan met verandering
  • Omgaan met elkaar
  • Creativiteit en innovatie
  • Communicatie

Uit het voorbeeld komt een beeld naar voren van een organisatie die flink zal moeten werken aan het vergroten van het eigenaarschap van de medewerkers (andere leiderschapsstijl?). Het vertrouwen is beneden niveau en zal hersteld moeten worden. Waar ligt de oorzaak van het lage vertrouwen? Hoe moet het hersteld worden? Allemaal zaken die in coachingsgesprekken naar boven moeten komen. Het kennen van de breinvoorkeuren van de organisatie gaat hierbij enorm helpen. Als gecertificeerd licentiehouder van NBI®, kan Trainnovation zowel de Medewerkers Betrokkenheid Scan uitvoeren als de vragenlijsten voor de breinvoorkeur profielen verzorgen. Ik maak graag een afspraak met u om te bespreken waarmee uw organisatie zich kan verbeteren. E-mail: sjoerd@trainnovation.nl Telefoon: 06-28149402