Nog meer haast dan bij het trainen, is coachen maatwerk. U staat als klant centraal en het is belangrijk dat we overeenstemming bereiken over het probleem dat opgelost dient te worden. Afhankelijk van het probleem vinden er één of meerdere gesprekken plaats om zodoende een heldere probleemomschrijving te formuleren.

Executive coaching:

WBL - Develpment Journey - Model - Final editionIt’s lonely at the top. Voor directeuren is het vaak lastig om eerlijke en open feedback te krijgen op hun ideeën. Soms ligt dat aan henzelf en soms aan de mensen aan wie ze leiding geven. Het kan dan prettig zijn om klankbord te vinden dat, niet gehinderd door politieke correctheid, eerlijke en waardevolle feedback kan geven. Trainnovation kan daarin voorzien.

Sinds eind 2015 is het boek The Whole Brain Leader bij Managementboek.nl verkrijgbaar. Ik heb dit boek samen met Ingvar Jónsson uit IJsland geschreven. In dit boek omschrijven we de horizontale- en verticale ontwikkeling van leiders. Om die ontwikkeling te realiseren maken we gebruik van het Whole Brain Leader model.

Eén op één coaching:

Business concept. Illustration of collaboration, teamwork and creative thinking

Voornamelijk voor (middle)managers en startende leidinggevenden. Trainnovation helpt managers weer het overzicht terug te krijgen in hun drukke werkzaamheden. Trainnovation put daarbij onder andere uit een lange ervaring als manager en uit diverse praktische tools. Startende leidinggevenden krijgen bij coaching door Trainnovation hulp in het vinden van de meest effectieve en efficiënte manieren om hun nieuwe functie goed uit te kunnen voeren. Zo wordt een gooi in het diepe niet een verdrinking.

Teamcoaching:

image_00057 (800x598)Soms presteert een team onder het gewenste niveau en moeten er acties ondernomen worden. Maar welke? Trainnovation gaat met u en de teamleden in gesprek en zal een voorstel doen om het team weer terug te krijgen op (of, liever nog, boven) het gewenste niveau. Bij teamcoaching kunt u denken aan begeleiding bij veranderprocessen, ideeën generatie of het aanleren van praktische vaardigheden om als team efficiënter en effectiever te functioneren.

Coaching van de organisatie:

WBL - Develpment Journey - Model - Final editionMet het boek The Whole Brain Leader hebben Ingvar Jónsson en ik een model ontworpen waarmee we de hele organisatie kunnen transformeren naar een adaptieve organisatie, die in staat is om te presteren in een hevig veranderende omgeving. Om de transformatie te realiseren, is eerst een traject nodig met de top van de organisatie (zie executive coaching). Daarna gaan we top down door de gehele organisatie, waarbij de eerder gecoachte managers de rol van coach op zich gaan nemen. Door op basis van breinvoorkeuren de medewerkers echt in hun kracht te zetten, ontstaat een grotere betrokkenheid, welke met behulp van de Medewerkers Betrokkenheid Scan weer meetbaar is. De betrokkenheid van de medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor het succes van de organisatie.

Naast Whole Brain coaching, maakt Trainnovation ook gebruik van Business Model Generatie. Dit is gebaseerd op het boek van Alex Osterwalder & Yves Pigneur (in cocreatie met 470 beoefenaars uit 45 landen, zie website). In een dergelijk traject gaat Trainnovation samen met u en uw medewerkers/ managers op zoek naar het business model van de organisatie, kijken we of dit het meest optimale is en wanneer nodig passen we dit aan naar een verbeterde of geheel nieuwe versie.

Breinvoorkeuren:

Trainnovation is sinds 2012 officieel licentiehouder van Breinvoorkeuren NBI®. Dit houdt onder andere in dat ik door mijn klanten vragenlijsten kan laten invullen en aan de hand daarvan analyses kan maken. Met deze analyses kan ik u verder adviseren op het gebied van communicatie, leiderschap, teambuilding, train-, onderwijs-, en leerstijl, loopbaankeuze en -ontwikkeling, sales en nog veel meer. In coachingsopdrachten wordt altijd gebruik gemaakt van instrumenten uit het breinvoorkeurenarsenaal.