Dat mensen verschillend denken is een open deur. Dat weten we natuurlijk allemaal en dat zien we ook rondom ons. Maar wat doen we met die informatie? Het lijkt er vaak op dat we er alleen maar ruzie over maken en ons gelijk claimen. Maar hoe kan iedereen nou gelijk hebben? Toch lastig. Het menselijk brein is een fascinerend en een extreem complex orgaan waar door de eeuwen heen al heel veel onderzoek naar geweest is. Tegenwoordig leren we steeds meer hoe het één en ander werkt en dan nog weten we nog heel veel niet. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was er een aantal wetenschappers, waaronder Dr. Kobus Neethling, die gedetailleerd onderzoek uitvoerde naar de voorkeuren van denken en waar de processen van deze voorkeuren in de hersenen plaatsvonden. Uit deze onderzoeken zijn onder andere de Neethling Brain Instruments (NBI®) ontwikkeld en daarmee kunnen de breinvoorkeuren in kaart worden gebracht. Deze breinvoorkeuren beïnvloeden hoe u communiceert, werkt, studeert en met anderen omgaat. Met het inzicht in uw breinvoorkeuren (en die van anderen) kunt u betere besluiten nemen op uw werk, in uw privéleven, met betrekking tot een eventuele studie, in uw relaties en voor uw persoonlijke groei. Door het invullen van een online vragenlijst krijgt u inzicht in uw breinprofiel.

Voorbeeld van een breinvoorkeurenprofiel. Benieuwd naar uw eigen breinvoorkeuren? Ik help u graag daar achter te komen.
Voorbeeld van een breinvoorkeurenprofiel. Benieuwd naar uw eigen breinvoorkeuren? Ik help u graag daar achter te komen.

Als gecertificeerd licentiehouder van Neethling Brain Instruments® zet Trainnovation breinvoorkeuren in om individuen, managers, leiders, teams en organisaties professioneel advies te geven. Neethling Brain Instruments® heeft een uitgebreide reeks vragenlijsten waarmee de breinvoorkeuren in kaart gebracht kunnen worden. De profielen die uit de ingevulde vragenlijsten volgen zijn gemakkelijk te begrijpen, herkenbaar en direct praktisch inzetbaar. Het geeft geen oordeel en is daardoor niet bedreigend. Het profiel laat buiten 4 kwadranten ook 8 dimensies van breinvoorkeuren zien. Het profiel geeft een grafische voorstelling van de kwadranten en dimensies, maar ook een beschrijvende uitleg van uw profiel en de scores. In veel uitdagingen waarmee leiders te maken hebben komen oplossingen door middel van inzicht in breinvoorkeuren onder handbereik. Het begrijpen van verschillen breinvoorkeuren en daarop anticiperen opent vele nieuwe mogelijkheden. Met Trainnovation heb ik mij vooral gespecialiseerd in leiderschapsvraagstukken en breinvoorkeuren vormen bijna altijd een belangrijk onderdeel in mijn activiteiten.